Zapisy na wydarzenia na Wydziale MFI UG
Oferta dla szkół ponadpodstawowych

Proszę wypełnić poniższy formularz.
Na podany adres e-mail zostanie wysłany link weryfikacyjny oraz wiadomość potwierdzająca rejestrację.
W przypadku chęci udziału w kilku wydarzeniach, prosimy wypełnić formularz osobno dla każdego wydarzenia.
Rezerwacja miejsc nastąpi po weryfikacji zgłoszenia.
Dane szkoły
Wybór imprez
 Astrobiologia,  dr hab. Piotr Gnaciński, prof. UG
Astrobiologia to stosunkowa nowa dziedzina nauki. Zajmuje się ona możliwością istnienia życia poza Ziemią oraz badaniem zachowania ziemskich organizmów w przestrzeni kosmicznej.2021-03-25, godz. 12:15- 13:00, MS Teams, (limit miejsc: 130, wolnych: 0)

 Grafy,  dr hab. Antoni Augustynowicz, prof. UG
Zagadki typu "wilk, koza i kapusta" i rozwiązywanie ich za pomocą grafów. Digrafy i podstawowa własność grafów turniejowych. Zagadki i gry z digrafami. Zagadka Eulera o mostach w Królewcu. Figury jednokreślne. 2021-03-25, godz. 10:00 - 11:00, MsTeams, (limit miejsc: 130, wolnych: 0)

 O falach elektromagnetycznych słów kilka,  dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. UG
Celem wykładu jest krótkie przedstawienie historii odkrycia fal elektromagnetycznych i wykorzystania ich własności do poznania otaczającego nas środowiska (kosmosu). Ponadto zostaną omówione metody generowania fal elektromagnetycznych i wykorzystanie ich do przenoszenia informacji. 2021-03-25, godz. 13:00 - 14:00, MsTeams, (limit miejsc: 130, wolnych: 0)

 Godot Engine - Czy da się napisać grę w godzinę ?,  koło naukowe Kuźnia
Na wykładzie napiszemy prostą grę na silniku Godot Engine. Nie będziemy się skupiać na szczegółach a omówimy jedynie najważniejsze zagadnienia. Pod koniec przedstawimy materiały, dzięki którym każdy u siebie w domu będzie w stanie stworzyć taką bądź podobną grę.2021-03-27, godz. 12:00 - 13:00, MsTeams, (limit miejsc: 25, wolnych: 6)

 Wprowadzenie do programowania obiektowego w Python,  mgr Mateusz Miotk
Programowanie obiektowe jest najczęściej obecnie wykorzystywanym tzw. paradygmatem w programowaniu. Obecnie prawie wszystkie języki wykorzystują pojęcia takie jak Klasa, Obiekt, Metoda, Interfejs, Dziedziczenie. Na tych zajęciach poznamy (oprócz podstawowych konstrukcji) te pojęcia bazując na języku programowania Python.2021-03-29, godz. 12:00 - 13:30, MsTeams, (limit miejsc: 30, wolnych: 0)

 Matematyk w świecie fizyki,  dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG
Wykład z elementami humorystycznymi. Prezentuje wielkie osiągnięcia fizyki od ich matematycznej strony. Przegląd wielkich postaci działających na styku matematyki i fizyki2021-03-30, godz. 13:00 - 13:30, MS Teams, (limit miejsc: 130, wolnych: 0)

 Kody korygujące błędy,  prof. dr hab. Zbigniew Szafraniec
Każda transmisja informacji wiąże się z ryzykiem pojawienia się błędów. Celem zajęć będzie przedstawienie prostego przykładu kodu, tzw. "kodu BCH", który pozwala tak zakodować przesyłaną informację, że ewentualne błędy można znaleźć i skorygować dzięki wykorzystaniu algebraicznych własności wielomianów.2021-03-30, godz. 12:00-13:00, MsTeams, (limit miejsc: 130, wolnych: 0)

 Jak to się dzieje, że prąd przychodzi do domu?,  dr hab. Ryszard Drozdowski, prof. UG
Celem wykładu jest omówienie metod wytwarzania prądu elektrycznego w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Zostaną omówione różne rodzaje elektrowni, zarówno te wykorzystujące kopaliny jak i te wykorzystujące energię jądrową i zieloną.2021-04-09, godz. 13:00 - 14:00, MsTeams, (limit miejsc: 130, wolnych: 25)

 Teoria gier,  dr hab. Antoni Augustynowicz, prof. UG
Podstawy teorii używanej najczęściej do modelowania sytuacji związanych z podejmowaniem decyzji (ekonomia, biologia, wojsko, socjologia, ...). Nazwa „teoria podejmowania decyzji” byłaby nawet właściwsza. Różne strategie postępowania (zależne od sytuacji w grze) przedstawione są w zasadzie wyłącznie na konkretnych przykładach, możliwych w rzeczywistości.2021-04-09, godz. 12:00 - 13:00, MsTeams, (limit miejsc: 130, wolnych: 0)

 Fizyka w naukach sądowych,  dr Aneta Lewkowicz
Fizyka w metodach fizykochemicznych stosowanych powszechnie w laboratoriach kryminalistycznych.2021-04-09, godz. 9:00 - 10:30, MsTeams, (limit miejsc: 130, wolnych: 53)

 Kwantowe dziwy a biologia,  dr hab. Tomasz Paterek, prof. UG
Z jednej strony biologia wydaje się dość odległa od ''martwego'' świata fizyki. Z drugiej jednak strony organizmy żywe zbudowane są z komórek, komórki z cząsteczek, zaś cząsteczki z atomów. Tych ostatnich nie sposób zrozumieć bez fizyki kwantowej, podobnie wiązania chemiczne w cząsteczkach wymagają znajomości mechaniki kwantowej, być może pewne komórki czy zachowania ich zbiorów również nie mogą się obyć bez kwantów. Pytanie to studiuje niedawno powstała dziedzina ''kwantowej biologii''. Podczas prezentacji stopniowo wprowadzę kwantowe dziwy takie jak spójność kwantowa czy kwantowe splątanie i opiszę ich (hipotetyczną) rolę w pewnych procesach biologicznych (fotosynteza, zmysł magnetyczny, nie zabraknie magnetycznych karaluchów). Słuchacze nie muszą nic wiedzieć o świecie kwantów. Głównym celem wydarzenia jest wprowadzenie do tego (naszego!) świata.2021-04-12, godz. 10:00 - 10:45, MS Teams, (limit miejsc: 130, wolnych: 64)

 O synchronizacji w ważnym układzie biologicznym: sercu,  prof. dr hab. Danuta Makowiec
Po wyjaśnieniu pojęcia synchronizacji opowiem, jak to zjawisko wykorzystuje natura do organizacji rytmicznej i sterowanej pracy serca. Przedstawię model, bazujący na sieci automatów komórkowych, rekonstruujący kluczowe procesy fizjologiczne związane z pracą serca. 2021-04-15, godz. 10:00 - 11:00, MsTeams, (limit miejsc: 130, wolnych: 77)

 Zagadki Wszechświata - czarne dziury,  dr hab. Adam Rutkowski, prof. UG
W wydarzeniu tym zostanie przedstawione współczesne spojrzenie na jedno z najdziwniejszych zjawisk przyrody jakim jest obiekt nazywany czarną dziurą. Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z fizyką czarnych dziur jak również pseudo paradoksami wypływającymi przy próbie opisu tych obiektów. Wykład będzie miał formę prelekcji z możliwością zadawania pytań.2021-04-16, godz. 10:00-10:40, MS Teams, (limit miejsc: 130, wolnych: 55)

 Trysekcja kąta, krzywe specjalne i współrzędne biegunowe,  dr hab. Tomasz Człapiński, prof. UG
Zastosowanie niektórych krzywych specjalnych do rozwiązania starożytnego problemu trysekcji kąta. Opis tych krzywych w układzie współrzędnych biegunowych. Wykład z prezentacją zawierającą animacje.2021-04-16, godz. 12:00 - 13:00, MsTeams, (limit miejsc: 130, wolnych: 0)

 Prolog - Programowanie z właściwościami,  dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG
Prolog jest przykładem języka programowania deklaratywnego. W przeciwieństwie do języków imperatywnych w Prologu programy nie są ciągiem instrukcji, ale są po prostu opisem ich właściwości: w Prologu programista definiuje predykaty i w ten sposób deklaruje właściwości programu. Wykład podaje wstęp do języka Prolog na podstawie wybranych przykładów.2021-04-17, godz. 10:00 - 11:00, MsTeams, (limit miejsc: 130, wolnych: 91)

 O odkrywaniu planet,  dr hab. Marcin Wieśniak, prof. UG
Wszechświat fascynował ludzkość od zawsze, jednak zawsze mieliśmy do niego ograniczony dostęp. Już pierwsze uważne obserwacje doprowadziły do wyróżnienia nowej klasy obiektów planet. Kolejne odkrycia dokonywane były przez bardzo uważne obserwacje Układu Słonecznego, jednak po kilku wiekach wyczerpują się możliwości spektakularnych wyników. Od kilkudziesięciu lat obserwujemy jednak planety pozasłoneczne. Na wykładzie poznamy podstawowe metody ich wykrywania.2021-04-19, godz. 12:00 - 13:30, , (limit miejsc: 130, wolnych: 60)

 Graficzny interfejs użytkownika w aplikacjach desktopowych na podstawie modułu tkinter,  mgr Mateusz Miotk
Tworzenie graficznego interfejsu użytkownika jest bardzo ważnym aspektem tworzenia oprogramowania, ponieważ jest on pierwszym wrażeniem dla końcowego użytkownika. Na zajęciach poznamy podstawy tworzenia takiej aplikacji na podstawie pakietu tkinter w języku Python. Ponadto poznamy też podstawy programowania obiektowego, które są wykorzystywane właśnie podczas tworzenia graficznego interfejsu użytkownika.2021-04-19, godz. 12:00 - 13:30, MsTeams, (limit miejsc: 30, wolnych: 20)

 Matematyka i szpiedzy, czyli kilka słów o kryptografii,  dr Ewa Kozłowska-Walania
Od klasycznych szyfrów z kluczem prywatnym, poprzez szyfry używane podczas wojen światowych, aż po nowoczesne systemy kryptograficzne i ideę kryptografii kwantowej, ludzkość zawsze potrzebowała zarówno umiejętności szyfrowania tajnych wiadomości, jak i umiejętności łamania szyfrów. Wykład obejmie obydwa aspekty, w ujęciu zarówno matematycznym jak i historycznym.2021-04-22, godz. 10:00 - 11:30, MsTeams, (limit miejsc: 130, wolnych: 0)
 Podglądanie bez skalpela, czyli jak bezkrwawo zajrzeć w głąb ludzkiego ciała,  dr Justyna Strankowska
Podczas wykładu przedstawione zostaną dwie nowoczesne metody diagnostyczne: Tomografia komputerowa i Rezonans magnetyczny, które służą do nieinwazyjnego obrazowania wnętrza pacjentów. Uczniowie zostaną zaznajomieni z podstawami fizycznymi metod obrazowania, zasadą działania aparatów diagnostycznych i ich zastosowaniem w medycynie.2021-04-26, godz. 11:00 - 12:30, MsTeams, (limit miejsc: 130, wolnych: 82)
 Czy matematycy mogą kłamać?,  Leonard Sikorski
Wykład o krótki opis metod używanych w kryptografii takich jak dzielenie sekretu, czy szyfrowanie. Całość prowadzona jest w lekkiej narracji odnoszącej się do łatwych do wyobrażenia sytuacji.2021-04-26, godz. 10:00 - 11:00, MsTeams, (limit miejsc: 130, wolnych: 27)
 Maszyny uczą się medycyny,  Urszula Czarnota, Klaudia Milczewska
Ogólna idea uczenia maszynowego - z zastosowaniem w diagnozowaniu medycznym. Przedstawienie algorytmów, które pilnie się uczą, klastrują i klasyfikują, decyzje za Ciebie podejmują. Porównanie podziału pacjentów zaproponowanych przez algorytm do rzeczywistego stanu.2021-04-28, godz. 12:00 - 13:00, MsTeams, (limit miejsc: 130, wolnych: 91)
 
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 57, tel.: + 48 58 523 20 27

promocja_mfi@ug.edu.pl